سرنگ

برای استعلام قیمت از محصولات موجود لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید 09108799985—09304974002

 

سرنگ های دو قطعه ای ساده و بدو گسکت با سرسوزن:

سرنگ 2/5_3 سی سی تعداد در کارتن 1800

سرنگ 5 سی سی تعداد در کارتن 1300

سرنگ 10 سی سی تعداد در کارتن 850

سرنگ 20 سی سی تعداد در کارتن 450

 

 

سرنگ های 3 قطعه ای پیستون دار با گسکت با سر سوزن:

سرنگ 2/5_3 سی سی تعداد در کارتن 1800

سرنگ 5 سی سی تعداد در کارتن 1300

سرنگ 10 سی سی تعداد در کارتن 850

سرنگ 50 سی سی تعداد در کارتن 200

گاواژ تعداد در کارتن 200

انسولین

 

 

سرسوزن های بسته بندی شده:

سرسوزن G21 .G22 .G23

سرسوزن G16 .G18

 

تماس بگیرید 09108799985—09304974002