تجهیزات بیمارستانی

 

برای استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 09108799985—–09304974002

 

 

محصولات موجود:
تخت ccu. icuمدلp410
تخت ccu. icu مدلp310
تخت بستری مدلp210
تخت بستری مدلp110
تخت بستری مدل p63
برانکارد ریکاوری مدل s2025
برانکارد ریکاوری مدل s2015
صندلی دیالیز برقی
تخت زایمان وژنیکلوژی
تخت زایمان ساده
تخت ریکاوری
تخت معاینه کمد دار و بدون کمد
تخت معاینه
تخت معاینه پایه تاشو
صندلی همراه تختخواب شو
میز غذا خوری بیمار رویه استیل و رویه abs
برانکارد چرخدار
برانکارد تاشو صحرایی
کمد کنار تخت رویه absو رویه استیل
کات نوزاد کمد دار و بدون کمد
سینک اسکراپ
ترالی حمل پک استریل
ترالی حمل دارو
ترالی پانسمان
ترالی منحنی
میز مایو
ترالی اورژانس چهار کشو
ترالی اورژانس چهار کشو کمد دار
ترالی اورژانس پنج کشو
ترالی ECG
ترالی حمل غذا 2و3 طبقه
پایه لگن 1 خانه و 2 خانه
نگاتسکوپ
انواع بین حمل لباس
میز قدسنج اطفال
تخت اطفال
ترالی حمل کپسول
پایه سرم
تک پله و دو پله
پاراوان
پایه لگن 4طبقه(لگن خشک کن)
ترالی حمل پرونده
انواع تشک

 

تماس بگیرید 09108799985—-09304974002

 

                                                                                                                           

تماس بگیرید 09108799985—09304974002