ارتباط با ما

شرکت پخش بهاطب طی سال های متوالی تحقیقات و فعالیت در زمینه توزیع دارو به صورت سراسری در تمامی نقاط کشور امیدوار است بتواند نقش به سزایی در تامین نیاز دارویی مردم عزیز کشورمان داشته باشد.

تلفن:09108799985-09304974002-09226512571

نمابر:02189771429

ایمیل: info@bahateb.com

دفتر مرکزی:  استان البرز